OKClogo"S ohledem na mou zkušenost s osobou pana Stanislava Gaje jednajícího za stranu společnosti CZC.cz v rámci akvizice obchodních aktiv naší společnosti mohu pana Gaje zcela jistě doporučit v roli poradce či zprostředkovatele při sjednávání transakcí zahrnujících např. nákup či prodej firem či obchodních aktiv."

Vítězslav Řeřucha, jednatel OK Computers, s.r.o.

    V případě pana Gaje jsem si nemohl nepovšimnout jeho důslednosti a pečlivosti spočívající v zaznamenávání všech detailů a informací, které naše strana v rámci osobních jednání protistraně sdělovala. Zkušeným manažerským způsobem dokázal osobní jednání vést v přátelské poloze, kdy naše strana dost možná sdělovala více interních informací a údajů, než by kázala tvrdá strategie 

V obdobných jednáních hraje nepochybně významnou roli psychologie a schopnost hledání cest k řešení a také kompromisů. Ačkoliv může být cíl společnou vizí obou stran, představy stran zejména o finančních podmínkách transakce se typicky nacházejí na opačných stranách pomyslné osy. Pan Gaj v určitých fázích vyjednávání vhodným způsobem využil služeb externích poradců, aby podpořil argumentaci svojí strany, získal převahu ve vybraných tématech a posunul jednání do dalších fází.

    Ačkoliv nebylo vyjednávání o podmínkách a způsobu provedení transakce po právní či praktické stránce jednoduché, postupnými kroky se podařilo ve všech jednotlivých sporných tématech nalézt kompromis a k realizaci transakce došlo.

    Troufám si za svou osobu říci, že obě strany v celém průběhu transakce splnily vše, co bylo smluvně i ústně ujednáno a poskytnuly takovou míru součinnosti, aby byly cíle transakce naplněny. Věřím, že i druhá strana může konstatovat totéž.

    S ohledem na mou zkušenost s osobou pana Stanislava Gaje jednajícího za stranu společnosti CZC.cz v rámci akvizice obchodních aktiv naší společnosti mohu pana Gaje zcela jistě doporučit v roli poradce či zprostředkovatele při sjednávání transakcí zahrnujících např. nákup či prodej firem či obchodních aktiv.

    Vítězslav Řeřucha, jednatel orm servis, s.r.o.
     (dříve OK Computers, s.r.o.)

Back to Top